Dziewczyny przebadane :)

aktualności  » Aktualności 2021 » Dziewczyny przebadane :)

Bardzo się cieszymy, że nasze dziewczynki przeszły wzorowo badania :)
Lordsett Khaleesi - HD A, oczy czyste, gonioskopia prawidlowa
Lordsett Galway Girl  - HD A, oczy czyste, gonioskopia prawidlowa

Facebook